• Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.

 • Actueel

  De ‘subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo’ van het ministerie van OCW is bedoeld als stimulans voor scholen voor de ontwikkeling en uitvoering van doorstroomprogramma’s die zich richten op het versoepelen van de overgang naar het voortgezet onderwijs. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2017.

 • Actueel

  Op woensdag 27 september 2017 organiseert de KWP Rotterdams Talent een tweede editie van haar succesvolle Kom over de brug programma (KodB) in 2016.

  KodB is een conferentie rond de relatie onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk in Rotterdam.

  Tijdens deze KodB editie besteden we aandacht aan de betekenis van lopend onderwijsonderzoek voor onderwijsverbetering en innovatie in Rotterdam.

  Datum: 27 september 2017
  Tijd: van 12.30 tot ca 17.00 uur
  Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam
  Deelname is gratis.

 • Actueel

  Wanneer: woensdag 8 november 2017
  Tijd: van 13.30 uur tot 17 uur
  Waar: De Catamaran, Catullusweg 298 in Rotterdam
  Aanmelden: via bijgevoegde link voor 15 oktober 2017
  Toegang is gratis
  Maximaal 200 deelnemers, aanmelden is verplicht

 • Actueel

  De concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Rotterdam heeft de Beleidsregel (Voor) School Maatschappelijk Werk 2018 vastgesteld. Op verzoek van een vertegenwoordiging van FOKOR heeft de gemeente de deadline voor het aanvragen van subsidie (V)SMW voor 2018 uitgesteld naar 1 juli 2017.

 • Actueel

  Op 23 juni worden voor het eerst diploma’s uitgereikt aan leerlingen van het praktijkonderwijs. Daarmee krijgen ook zij nu een diploma als zij hun opleiding afronden. Net als hun leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs. Het is een erkenning voor de inzet van de leerlingen op het praktijkonderwijs en het versterkt hun trots.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.