Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /domains/fokor.nl/DEFAULT/textpattern/lib/constants.php on line 136
FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam
 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Actueel

  Buitenschools leren binnen handbereik: vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen leerkrachten van deelnemende Rotterdamse scholen in het primair onderwijs met de regeling Buzz010 gratis en veilig busvervoer regelen naar excursielocaties. Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit) ondertekende samen met de deelnemende partners op 8 december 2017 het convenant dat voor vijf jaar is ingegaan.

 • Thema's

  Afspraken ten aanzien van profilering van scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn opgenomen in de ‘gedragscode profilering voor PO en VO’ en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van FOKOR op 20 juni 2018. Deze afspraken zijn in Rotterdam gewenst om te voorkomen dat een school of een groep van scholen zich in de stad eenzijdig profileert ten koste van andere scholen.

 • Thema's

  Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.