• Actueel

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Dat betekent dat de school past bij hun wensen en mogelijkheden, dat zij voldoende worden uitgedaagd, maar niet boven hun macht moeten functioneren.

 • Actueel

  Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil vanaf volgend jaar in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) 20 miljoen euro bezuinigen op de subsidie voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen in het onderwijs.

 • Actueel

  Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.

 • Actueel

  Op 23 september 2015 werd in de ledenvergadering van FOKOR besloten om alle Rotterdamse schoolbesturen dringend op te roepen om, in afstemming met hun eigen school/ scholen, te werken aan de afschaffing van de negatieve stereotypering van Zwarte Piet: zwart, kroeshaar, dikke rode lippen, grote oorringen, onderdanigheid aan Sinterklaas en dommigheid.

 • Actueel

  Wat is er mooier dan een digitaal schoolplein dat altijd open is? Een boeiend lesprogramma met een hoofdrol voor de haven waar de banen van de toekomst liggen? Of een Ouder en Kind Academie waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning en cursussen om het beste uit hun kind te halen? Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) heeft woensdag 7 oktober op het Vakcollege De Hef bekend gemaakt welke zes ideeën van leraren voor onderwijsvernieuwing realiteit worden.

 • Actueel

  Deels legt de overheid (per regio) de weken en dagen vast, waarop leerlingen vrij zijn. Denk aan de zomervakantie, de kerstvakantie of de verplichte meivakantieweek. Daarnaast worden op decentraal niveau afspraken gemaakt over de overige vrije dagen en weken voor leerlingen. In Rotterdam besluit FOKOR over een aanzienlijk deel van die overige dagen en weken.

 • Actueel

  Op 4 november 2015 is de jaarlijkse FOKOR POVO conferentie gehouden, die dit jaar volledig in het teken stond van de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2015-2016. Op de conferentie is de Rotterdamse Plaatsingswijzer en verschillende aspecten van de invoering ervan nader toegelicht.

  Bij ‘lees verder’ vindt u de links naar de te downloaden PowerPoint Presentaties

 • Actueel

  Huidig schooljaar wordt het centrale digitale systeem OT ingevoerd voor de overgang van alle leerlingen van po naar vo. OSO wordt gebruikt als informatieoverdrachtsysteem voor het overzetten van gegevens van het ene leerlingvolgsysteem (po) via OT naar het andere leerlingvolgsysteem (vo). De werkgroep POVOOT houdt zich bezig met de (technische ) invoering van OT. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Koers VO, OT en FOKOR.

 • Actueel

  Onlangs is door FOKOR (de vereniging van samenwerkende schoolbesturen voor po en vo in Rotterdam) de Rotterdamse Plaatsingswijzer vastgesteld voor de overgang van de leerlingen van het po naar het vo in de zomer van 2016. Op basis van de evaluatie van de vorig schooljaar gebruikte Plaatsingswijzer is de tekst aangepast en uitgebreid. Ook wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben tot aanpassing geleid.

 • Actueel

  Het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 november 2015 wijdt een artikel aan de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Daarbij wordt echter slechts aandacht besteed aan het onderdeel dat een leerling bij één school kan worden aangemeld en aan de opvatting van onderwijswethouder Hugo de Jonge dat Rotterdamse leerlingen voorrang moeten krijgen bij de toelating tot een school, indien sprake is van overaanmelding. Daarmee raakt echter het zicht op het samenhangend geheel van de afspraken van de plaatsingswijzer buiten beeld.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen positief te beïnvloeden.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.