• Actueel

  De gegevens van de eindtoetsen zijn digitaal beschikbaar gesteld aan de basisscholen. Zij zullen deze gegevens vóór 1 juni importeren in Onderwijs Transparant en klaarzetten voor uw school voor voortgezet onderwijs. Na 1 juni kunt u deze gegevens in Onderwijs Transparant ophalen en verwerken. Hierbij verzoeken wij u dringend om de gegevens vóór 20 juni te verwerken. Informatie met betrekking tot een herzien basisschooladvies leest u in onze brief van 26 mei jl.

 • Actueel

  Op 25 augustus is de feestelijke opening van het Rotterdams onderwijsjaar 2016-2017, zijn jij en je onderwijscollega’s erbij? Bouwen aan de toekomst. Onder dat motto mag Rotterdam zich vanaf 1 oktober Onderwijsstad van het jaar noemen. Een uitstekende reden om het onderwijsjaar 2016-2017 op bijzondere wijze te openen.

 • Actueel

  Wil jij als leraar of als schoolleider ouders inspireren over hun rol in de ontwikkeling van hun kind en het belang van hun betrokkenheid bij het onderwijs? Dat kan! Geef je op als workshopleider tijdens de onderwijsparade op 5 oktober en neem ouders mee in jouw aanpak of idee.

 • Actueel

  Bent u leraar in het basis- of voortgezet onderwijs, beleidsmaker of wetenschapper? Dit is jouw kans om al de internationale autoriteiten op het gebied van allochtone ouderbetrokkenheid te ontmoeten. Door grote ouderbetrokkenheid verbeteren onderwijskansen van kinderen, hebben leraren een betere verstandhouding met ouders en zijn ouders beter in staat te participeren op school en invulling te geven aan hun kant van het educatief partnerschap.

 • Actueel

  Welke leraar of lerares en welk lerarenteam verdient eeuwige roem? Welke leraar maakt voor jou echt het verschil? Tussen maandag 22 augustus en vrijdag 9 september kan iedere Rotterdammer zijn of haar favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar M/V van het jaar Rotterdam 2016.

 • Actueel

  Op woensdag 9 november a.s. vindt ‘s middags de jaarlijkse POVO-conferentie van FOKOR plaats.
  Doel van de conferentie is om de medewerkers van de scholen, die in het bijzonder te maken hebben met de overstap van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs, te inspireren en te informeren over onderwerpen die rechtstreeks met die overstap van doen hebben.

 • Actueel

  Kind onder Vuur is een tentoonstelling waarbij op een interactieve wijze wordt kennisgemaakt met het opgroeien in een oorlogssituatie. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het Rode kruis en het Humanity House in Den Haag. Kind onder Vuur is kosteloos te bezoeken door leerlingen van groep zeven, acht en de brugklas. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw klas deze indrukwekkende tentoonstelling te bezoeken.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.