• Actueel

  Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.

 • Actueel

  Deze periode is een cruciale fase in het proces rondom de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Het gaat erom dat nu zo spoedig mogelijk alle leerlingen zijn ingeschreven, po-scholen weten dat hun leerlingen geplaatst zijn en vo-scholen over de informatie beschikken die zij nodig hebben.

 • Actueel

  Ben jij leraar in Rotterdam? En wil jij met een flinke dosis motivatie het nieuwe schooljaar in? Kom dan op 27 augustus om 16.00 uur naar de opening van het Rotterdams onderwijsjaar in de burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. Doe ideeën op over hoe jij kan bijdragen aan het beste onderwijs en praat bij met je collega’s tijdens de feestelijke borrel.

 • Actueel

  Dé gelegenheid om jouw concrete idee voor beter onderwijs te delen en verder te brengen.
  Sinds de lancering van CityLab010 hebben dromers, denkers en doeners een online platform waarop zij kunnen samenwerken aan plannen voor Rotterdam. Onderdeel hiervan is Onderwijslab010. Rotterdamse leraren, schoolleiders, pedagogisch medewerkers en ouders krijgen hiermee alle ruimte voor hun concrete ideeën om het onderwijs te verbeteren.

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Dat betekent dat de school past bij hun wensen en mogelijkheden, dat zij voldoende worden uitgedaagd, maar niet boven hun macht moeten functioneren.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Documenten

  Deels legt de overheid (per regio) de weken en dagen vast, waarop leerlingen vrij zijn. Denk aan de zomervakantie, de kerstvakantie of de verplichte meivakantieweek. Daarnaast worden op decentraal niveau afspraken gemaakt over de overige vrije dagen en weken voor leerlingen. In Rotterdam besluit FOKOR over een aanzienlijk deel van die overige dagen en weken.

 • Info

  Hieronder publiceren wij het meest recente vergaderschema van FOKOR voor 2015. In het vergaderschema vindt u de geplande vergaderingen van het Bestuur van FOKOR, de Algemene Ledenvergadering van FOKOR en geplande vergaderingen van het ROF. Het ROF is het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.