• Actueel

  De Rotterdamse Plaatsingswijzer functioneert nu voor het tweede schooljaar. De voorbereidingen op weg naar een plaatsingswijzer voor het schooljaar 2016- 2017, ten behoeve van de overgang van leerlingen van het basis naar het voortgezet onderwijs in de zomer van 2017, zijn in volle gang. In de nieuwe plaatsingswijzer nemen wij graag de ervaringen van alle betrokkenen mee.

 • Actueel

  De digitale gegevens van de Eindtoets kunnen de PO-scholen via het portaal van uw Eindtoetsaanbieder exporteren en importeren in Onderwijs Transparant. In de hieronder, bijgevoegde brief en de handleiding Eindtoets Eindtoets BAO POVO 2015-2016 wordt nadere informatie over wat te doen bij een hoger advies en eventueel een herzien basisschooladvies. De Handleiding Eindtoets BAO POVO 2015-2016 is hieronder ook toegevoegd.

 • Actueel

  Bij de Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2015 – 2016 hoort ook een klachtenregeling.
  Ouders/ verzorgers van een kind dat in de zomer van 2016 de overstap maakt van het basis naar het voortgezet onderwijs kunnen een klacht indienen. Maar ook scholen of besturen kunnen dat doen.

 • Actueel

  Nog niet alle kinderen hebben na de tweede aanmeldronde een plek gevonden in het voortgezet onderwijs. Binnenkort start de derde aanmeldronde. Ouders/verzorgers kunnen hun kind, met een (nieuw) aanmeldformulier met daarop een unieke code, aanmelden bij een VO-school waar nog plaatsen over zijn op het juiste niveau. In het overzicht staan de nog beschikbare plaatsen per brugklastype per VO-school voor de derde aanmeldronde.

 • Actueel

  Van de week hebben vier Rotterdamse VO-scholen geloot. Meer leerlingen hadden zich bij deze scholen aangemeld, dan dat er plaatsen in de brugklas beschikbaar waren.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.