• Actueel

  In de week van 5 oktober zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden waarbij het Rotterdamse Onderwijs bij betrokken is. Tijdens de internationale Dag van de Leraar op maandag 5 oktober, worden de leraren van het jaar bekendgemaakt. Op 7 oktober is er in de ochtend de Rotterdams Onderwijsparade en in de middag het Rotterdams Onderwijs Congres.

 • Actueel

  Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab 010 daarvoor nu alle ruimte.

 • Actueel

  Goede leraren maken het verschil in het leven van een leerling. Om die bijzondere leraren in Rotterdam in het zonnetje te zetten, is er de verkiezing Leraar M/V van het jaar Rotterdam 2015. Tijdens de internationale Dag van de Leraar op maandag 5 oktober, worden de leraren van het jaar bekendgemaakt.

 • Actueel

  ‘Leraren zijn bijzonder.’ ‘Jullie maken het verschil.’ ‘Laat je horen.’ Dat was de strekking van de opening van het Rotterdamse onderwijsjaar op 27 augustus. De feestelijke opening, dit jaar voor het eerst, had tot doel te inspireren, te motiveren en leraren te laten voelen hoe belangrijk ze zijn.

 • Actueel

  Op 23 september 2015 werd in de ledenvergadering van FOKOR besloten om alle Rotterdamse schoolbesturen dringend op te roepen om, in afstemming met hun eigen school/ scholen, te werken aan de afschaffing van de negatieve stereotypering van Zwarte Piet: zwart, kroeshaar, dikke rode lippen, grote oorringen, onderdanigheid aan Sinterklaas en dommigheid.

 • Actueel

  Op woensdag 4 november aanstaande van 13.30 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse FOKOR POVO – conferentie gehouden. De locatie is nog niet bekend. Deze conferentie zal in het teken staan van de vernieuwde Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2015-2016.

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Dat betekent dat de school past bij hun wensen en mogelijkheden, dat zij voldoende worden uitgedaagd, maar niet boven hun macht moeten functioneren.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Info

  Hieronder publiceren wij het meest recente vergaderschema van FOKOR voor 2015. In het vergaderschema vindt u de geplande vergaderingen van het Bestuur van FOKOR, de Algemene Ledenvergadering van FOKOR en geplande vergaderingen van het ROF. Het ROF is het op overeenstemming gericht overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.