• Actueel

  Bij de Rotterdamse Plaatsingswijzer voor het schooljaar 2015 – 2016 hoort ook een klachtenregeling.
  Ouders/ verzorgers van een kind dat in de zomer van 2016 de overstap maakt van het basis naar het voortgezet onderwijs kunnen een klacht indienen. Maar ook scholen of besturen kunnen dat doen.

 • Actueel

  Veel kinderen weten nu al op welke vo-school ze na de zomervakantie terecht komen. Is dat nog niet gelukt dan staat op het overzicht welke VO-scholen nog plek hebben per brugklastype. Kinderen kunnen worden aangemeld voor de tweede ronde die van start gaat op 1 april a.s. Het overzicht is nog niet compleet. Op 30 maart wordt een geactualiseerd overzicht geplaatst.

 • Actueel

  Van de week hebben vier Rotterdamse VO-scholen geloot. Meer leerlingen hadden zich bij deze scholen aangemeld, dan dat er plaatsen in de brugklas beschikbaar waren.

 • Programma's

  De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland. Dé stad waar je les wilt krijgen en les wilt geven. Dat is waar de onderwijssectoren (vve, po, vo en mbo en ho) en de gemeente de komende drie jaar samen op in willen zetten met Leren Loont!

 • Programma's

  Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld.

 • Info

  FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. Alle 39 schoolbesturen met één of meer scholen in Rotterdam zijn direct of indirect bij FOKOR aangesloten. Een deel van de schoolbesturen is via een koepelorganisatie aangesloten. Een ander deel is individueel lid van FOKOR.

 • Info

  De Rotterdamse schoolbesturen voor basis en voortgezet onderwijs zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Individueel en in onderlinge samenwerking werken zij aan goed onderwijs voor alle Rotterdamse leerlingen. Daarbij werken ze ook samen met andere onderwijspartners én met de gemeente Rotterdam.

 • Info

  Scholen en schoolbesturen werken hard aan het realiseren van goed onderwijs voor elk kind. Om dat daadwerkelijk te kunnen waarmaken functioneren zij in een netwerk van vele andere organisaties, die alle hun bijdragen leveren aan goed onderwijs. Of omdat zij (wetenschappelijke) kennis ontsluiten voor het onderwijs, onderwijsmaterialen ontwikkelen, ondersteunende professionals ter beschikking stellen of geld.